Naar Buiten! Leidschendam-Voorburg ontwikkelt en promoot in opdracht uitdagende natuurbelevingsactiviteiten voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Naar Buiten! doet dit in samenwerking met het Techniekmenu Leidschendam-Voorburg.

In het schooljaar 2017-2018 worden de volgende activiteiten ontwikkeld.

Uitdagend natuuronderwijs voor scholen

Bij de 13 basisscholen die deelnemen aan het Techniekmenu Leidschendam-Voorburg staat onderzoekend en ontwerpend leren centraal. Naar Buiten! heeft dit schooljaar de volgende projecten ontwikkeld voor het Techniekmenu:
1. GEO-week met workshops archeologie en bodemonderzoek.
2. Onderzoeksproject Check de stadsvergroening naar de overlast van hevige regenval
3. Aanleg van een Vlinderidylle: een groenstrook met vlindervriendelijke beplanting

Cursussen en evenementen voor Sport & Welzijn


Voor Sport & Welzijn Leidschendam-Voorburg heeft Naar Buiten! de volgende activiteiten geprogrammeerd:

1. Brede basisschoolcursussen rond natuurbeleving zoals Overleven als Robinson, In het sprookjesbos en Moestuinieren.
2. Vakantie-evenement Speuren naar Sporen in Meijendel, in samenwerking met Dunea, Sport en Welzijn en Van Heugten Tours.

Natuurbeleving bij Buitengoed Dorrepaal


Naar Buiten! begeleidt een samenwerkingsproject tussen Middin, basisschool
Pius X en Buitenschoolse Opvangorganisatie Vlietkinderen om meer natuurbelevingsactiviteiten voor kinderen uit de buurt bij Buitengoed Dorrepaal te organiseren. Concrete activiteiten zijn onder meer:
1. Het maken van zaadbommen voor bijen, door basisschool groepen 3 en 4. 
2. Betrekken van een basisschoolklas bij de aanleg van een appelboomgaard
3. De organisatie van natuurbelevingsworkshops, tijdens roostervrije dagen van de basisschool.

Recreatieve arrangementen voor Duin, Horst & Weide

Naar Buiten! ontwikkelt in opdracht van het gebied Duin, Horst en Weide recreatieve arrangementen, in samenwerking met lokale ondernemers en beheerders van groenlocaties:
1. Een avontuurlijke fietsroute voor gezinnen, waarbij eten van het land en natuurlijk spelen centraal staan.
2. Een aanbod aan natuurbelevingsactiviteiten bij Kasteel Duivenvoorde, zoals een excursiebezoek aan Kasteelboerderij De Kasteelhoeve.
3. Een Naar Buiten! vakantiespecial voor ouders & kinderen en ook een speciaal voor BSO’s. In deze special komt een overzicht van mooie groenlocaties en vakantieactiviteiten in het buitengebied van Duin, Horst & Weide.